Haagse Hogeschool, dienst ICT

De dienst ICT van de Haagse Hogeschool/THRijswijk levert 16.500 studenten en 1.500 medewerkers de producten en diensten die nodig zijn voor een adequate ICT-infrastructuur van de hogeschool. Zodanig dat de hogeschool in staat is haar ambitie te verwezenlijken om te gaan behoren tot de snelle volgers op het gebied van inzet van ICT bij het onderwijsproces.

Onder regie van Twynstra Gudde heeft M’ij Organisatieadvies de dienst ICT bij een intensief organisatieontwikkelingtraject begeleid. Na een evaluatieonderzoek op basis van het INK-managementmodel is een verbeterplan opgesteld. Dit plan is samen met de dienst ICT geïmplementeerd. Het bereiken van inhoudelijke resultaten is gecombineerd met het ontwikkelen van vaardigheden, houding en gedrag. Tevens zijn interne procesbegeleiders opgeleid en is het MT begeleid in haar ontwikkeling tot een echt team, zodat de ingezette verandering geborgd wordt.

HH-groot“Altijd op zoek naar wat er wel kan en dat kunnen vertalen in praktisch handelen.”

Kees van Loon, Manager dienst ICT, Haagse Hogeschool

 

<<< terug