Hogeschool Edith Stein

Hogeschool Edith Stein/OCT leidt leraren op voor het katholiek, openbaar/algemeen-bijzonder en protestants-christelijk onderwijs. Als zelfstandige hogeschool verzorgt zij onderwijs voor 1.200 studenten en biedt ze werk aan 110 werknemers. De hogeschool onderhoudt hiervoor intensieve contacten met 400 basisscholen in de regio. Daarnaast maakt de hogeschool deel uit van diverse kennisnetwerken, zoals Interactum en de Universiteit Twente en verzorgt zij bij- en nascholingstrajecten.

M’ij Organisatieadvies ondersteunde Edith Stein bij het opzetten en implementeren van een integraal (kwaliteits-)managementsysteem, gericht op een planmatiger en resultaatgerichtere bedrijfsvoering. Dit omvatte o.a. het (laten) uitwerken van een kwaliteitshandboek, het opzetten van tevredenheidsonderzoeken en het opstellen van strategische en jaarplannen.
Tevens begeleidde M’ij Organisatieadvies het proces van visitatie en accreditatie.

“Klantgericht, resultaatgericht, zorgvuldig, duidelijk: dat zijn voor mij kernwoorden in de advisering en ondersteuning door M’ij Organisatieadvies. Het ontwikkelen van een bij de organisatie passend kwaliteitsmodel vraagt naast kennis van zaken ook een goed inlevingsvermogen. Iets wat ik zeker heb ervaren in de samenwerking met M’ij Organisatieadvies.”

Inge Sterenborg, Directeur Hogeschool Edith Stein/ OnderwijsCentrum Twente

edithstein Logo

 

 

<<< terug