Ministerie van VROM

De directie Nationaal en Internationaal Beleid is binnen DG Ruimte verantwoordelijk voor de nationale en internationale beleidsafstemming. Op basis van het vastgelegde strategische beleid ontwikkelt de directie instrumenten die nodig zijn om de beoogde ontwikkeling te realiseren.

M’ij Organisatieadvies heeft het Cluster Beleidsevaluatie en Uitvoeringscoördinatie ondersteund bij de uitwerking van het evaluatie- en monitoringprogramma van de Nota Ruimte. Voor de watergerelateerde doelstellingen zoals “borging van de veiligheid tegen overstromingen” en “voorkoming van wateroverlast en watertekorten” zijn indicatoren en normen uitgewerkt en beschreven. Daarnaast heeft M’ij Organisatieadvies geholpen met de opzet van de monitoringsdatabase.

“M’ij Organisatieadvies staat voor open, communicatief en resultaatgericht.”

Ellen Driessen, Sr Beleidsmedewerkster DG Ruimte, Ministerie van VROM

logo-vrom

 

 

<<< terug