Medische Opvang Asielzoekers

De Stichting MOA Zuid-Holland/Utrecht bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van asielzoekers in de centrale opvang door middel van het aanbieden van preventieve zorg. Daarnaast zorgt zij voor de toeleiding naar partners in de reguliere zorg op diverse locaties in de provincies Zuid-Holland en Utrecht. Het Bedrijfsbureau in Spijkenisse ondersteunt de bestuurder, het management en de medewerkers hierbij.

M’ij Organisatieadvies verzorgde op interim-basis de coördinatie van het Bedrijfsbureau van MOA Zuid-Holland/Utrecht. Daarnaast adviseerde M’ij Organisatieadvies de bestuurder en het management over strategische ontwikkelingen, over de bedrijfsvoering en over de borging en verbetering van de kwaliteit van de zorg . M’ij Organisatieadvies hielp ook bij de implementatie van deze adviezen, richting jaarplannen, landelijke afstemming en kennisuitwisseling, tevredenheidsonderzoeken en diverse andere verbeterprojecten. Tot slot heeft M’ij Organisatieadvies geholpen bij de opheffing van de stichting (na beëindiging van het contract door de COA), wat onder meer betekende dat 65 medewerkers een nieuwe werkplek moesten vinden.

“Alsof M’ij Organisatieadvies er altijd heeft gezeten. Direct aan de slag, direct geaccepteerd door het hele netwerk, direct effectief.””

Sjaak de Gouw, Bestuurder Stichting MOA Zuid-Holland/Utrecht

logo-MOA

 

 

<<< terug