ROC van Twente

Sinds 2005 voert het ROC van Twente tweejaarlijks een centraal georganiseerde auditerende uit, met interne auditoren en een externe leadauditor. In 2013 heeft M’ij Organisatieadvies de interne auditronde geleid. Ten opzichte van de vorige auditrondes zijn de volgende vernieuwingen toegepast:

  • de auditronde had het team als focuspunt;
  • het referentiekader waren de eigen criteria voor basiskwaliteit van ROC van Twente;
  • bij de auditronde zijn, mede ten behoeve van de borging van de kwaliteitszorg, ook de ondersteunende diensten betrokken;
  • de keuze voor de teams die meededen aan de auditronde is proportioneel en risicogericht bepaald.

M’ij Organisatieadvies heeft behalve voor het leadauditorschap ook zorg gedragen voor de professionalisering van de interne auditoren. Via twee 1-daagse trainingen en de feitelijke audits zijn basisbeginselen van auditing getraind en in de praktijk gebracht. In een terugkombijeenkomst is hier op gereflecteerd en zijn vervolgbehoeftes voor professionalisering geconcretiseerd.

“In het voorjaar van 2013 is onder leiding van dhr. Ir. L.A.D. van der Meij een interne audit uitgevoerd aan het ROC van Twente. De gesprekken zijn door de onderwijsteams als nuttig ervaren. Zij beschouwen de audit als een moment van reflecteren op hun dagelijkse werk. De rapportage is min of meer een bevestiging en in lijn van onze ingezette koers: veel aandacht voor examinering, aandacht voor het rond krijgen van de PDCA-en het verbeteren van de roosters en de informatievoorziening aan studenten. Wij danken dhr. van der Meij voor zijn inzet en voor de prettige wijze van samenwerken.”

College van Bestuur, ROC van TwenteLogo ROCvanTwente

 

 

<<< terug